Wspieramy rodziców

W podstawowych założeniach działalności Akademii Sportu Bergovia jest jak najlepsza i najbardziej ścisła współpraca z rodzicami dlatego planujemy szereg cyklicznych spotkań, seminariów i konsultacji z:

  • trenerami
  • psychologiem
  • lekarzem (badania)
  • fizjoterapeutą
  • dietetykiem